4

Lenovo Hardware

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่เชื่อถือได้

Lenovo Servers

 โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่เชื่อถือได้ เป็นปีที่แปดติดต่อกันที่เซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem ของ Lenovo ได้รับความน่าเชื่อถือและเวลาทำงานสูงสุดในบรรดาแพลตฟอร์มที่ใช้ Intel x86 ทั้งหมด ในแบบสำรวจความน่าเชื่อถือระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกประจำปี 2021 ของ ITIC

Lenovo Storage

จัดการง่าย ปรับขนาดได้ง่าย พร้อมใช้งาน

วางใจ Lenovo สำหรับโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กร ผลิตภัณฑ์ของเราปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่กำลังเติบโตของคุณ เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ และรับรองว่าข้อมูลจะพร้อมเมื่อคุณต้องการ