บริการของเรา

Enterprise Implementation & Consulting & Training

คุณต้องการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ตามทันความเร็วของธุรกิจ และนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราต้องการทํางานเบื้องหลังและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจโดยการให้บริการเอาท์ซอร์สด้านไอทีที่ลดความซับซ้อนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านไอทีของคุณเพื่อให้บรรลุความเป็นเลิศในการดําเนินงาน

SI Service Team

เราให้ความสําคัญกับการให้บริการบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของลูกค้า ตามคําขวัญของเราที่ว่า "บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และมีประสิทธิภาพ" เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 จาก MASCI และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน พนักงานที่มีทักษะของเราสามารถจัดการงานที่ซับซ้อนและพีซีหลายยี่ห้อตอบสนองต่อการให้คําปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับพีซีหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า