เกี่ยวกับเรา

Computer Union

กว่า 40 ปีของคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนที่เริ่มดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor)ไอทีชั้นนำทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ อาทิ IBM, Lenovo, Pure Storage, Commvault, Sangfor, TmaxSoft , Deep Instinct, SecIron ให้กับองค์กรของลูกค้าผ่านบริษัทคู่ค้าของเรา เพื่อเปิดประตูธุรกิจสู่ยุคดิจิตอล การนำเสนอโซลูชั่นของ CU ได้ขยายขอบเขตของเทคโนโลยีสู่โซลูชั่นในภาคธุรกิจมากขึ้น อย่างธุรกิจการเงินทีมีเทคโนโลยีสำคัญทั้งด้านความปลอดภัย ความยั่งยืน รวมถึงโซลูชั่นการบริหารจัดการข้อมูล ที่อยู่ในยุคของ Digital และยังขยายรวมถึงนวัตกรรมด้าน Machine Learning/AI  ที่จะรองรับธุรกิจในอนาคต เรามีความพร้อมในทุกๆ ด้านทั้งสินค้าและบริการที่ครบถ้วนหลากหลาย เพื่อเชื่อมโลกธุรกิจยุคเดิมสู่ยุคใหม่ ช่วยให้องค์กรเติบโตก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือกับการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลง

– บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่มสหยูเนี่ยน ก่อตั้งโดย นายดำหริ ดารกานนท์

– พ.ศ. 2525 บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งด้วยทุนจดเบียน 10 ล้านบาท

– บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย และ System Integrator สำหรับผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นนำของโลก สำหรับทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

– บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด ยังได้จัดให้มีศูนย์สาธิตผลิตภัณฑ์ (Innovation Center) เพื่อแสดงโซลูชั่น อาทิเช่น Hybrid Cloud, Security, Data Management , Data & AI รวมถึง Smart Solution สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

– จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี ทำให้เรามั่นใจว่า เรามีความพร้อมในทุกๆ ด้านทั้งสินค้าและบริการที่ครบถ้วนหลากหลาย

พาร์ทเนอร์ของเรา

ลูกค้าของเรา