ในปี 2023, IBM ได้เปิดตัว watsonx ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานองค์กรสามารถเทรนและปรับแต่งโมเดลต่างๆ เพื่อสร้าง generative AI ให้กับองค์กรและสอดคล้องกับธุรกิจ โดยแพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การพัฒนาและการนำโมเดลไปใช้งานเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับแต่งโมเดลตามความต้องการเพื่อให้สอดคล้องและทันสถานการณ์ในการแข่งขันทางธุรกิจได้

IBM Watsonx คือแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนา generative AI โดยมีความพิเศษกว่า AI ทั่วไปด้วยการผสมผสานเทคนิคสองแบบเข้าด้วยกัน:

  1. Generative AI : เปรียบเสมือนศิลปิน AI ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาได้เอง เช่น เขียนข้อความ แต่งเพลง วาดรูป หรือแม้แต่เขียนโค้ด
  2. Machine Learning : เปรียบเสมือนนักเรียน AI ที่เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาล ค่อยๆ พัฒนาทักษะและความสามารถของตัวเองให้เก่งขึ้น ถ้าเราจินตนาการว่า Watsonx เป็นเสมือนสมองกลที่มีทั้งความคิดสร้างสรรค์และความรู้มหาศาล โดยสามารถเรียนรู้จากข้อมูลต่างๆ และนำความรู้เหล่านั้นมาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ขึ้นมาได้เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปรับวิธีการดำเนินงาน เพิ่มความแม่นยำ และสร้างสรรค์แนวทางการดำเนินงานธุรกิจ ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้อย่างตรงจุด โดยการทำงานผสมผสานกันจากทุก Module ของ  Watsonx

Watsonx จะเข้ามาเปลี่ยนมุมมองของผู้ใช้งานต่อ generative AI ในภาคขององค์กรทางธุรกิจ โดยมี Watsonx แพลตฟอร์มสำหรับการสร้าง Generative AI โดยทาง IBM มีการพัฒนาในเรื่อง AI อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักที่ทาง IBM ให้ความสำคัญรวมถึงพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถขยายขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจรวมถึงสามารถเร่งผลลัพธ์ของ generative AI ด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้

3 แพลตฟอร์มสำหรับ AI และ Data โดย IBM Watsonx

1. Watsonx.AI เป็นแพลตฟอร์ม AI ที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและปรับแต่ง Generative AI ให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละธุรกิจ ผ่านการผสมผสานเทคนิค machine learning แบบดั้งเดิมเข้ากับความสามารถใหม่ของ generative AI มีความยืดหยุ่นและหลากหลายในการใช้งานโมเดลต่างๆ เช่น มี Foundation Model Library ให้เลือกหลากหลาย, สามารถปรับแต่งโมเดล(fine-tune) และนำไปใช้งานบน platform ของ Watsonx ที่ช่วยให้องค์กรได้ใช้ model ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง (Bring your own model) เป็นต้น

2. Watsonx.Data เป็นส่วนประกอบหลักของแพลตฟอร์ม IBM watsonx ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมแบบ Data Lakehouse ช่วยให้องค์กรสามารถเก็บและใช้งานข้อมูลได้แบบ hybrid ทั้งในรูปแบบ structured data และ unstructured data ซึ่งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บนั้นจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของ object storage ทำให้ลดค่าจ่ายสำหรับการเก็บข้อมูลจำนวณมาก และมีการประมวณผลสำหรับการสือค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อย่างรวดเร็วโดยใช้เอ็นจิ้นประมวณผลด้วย Presto และ Spark รองรับการจัดการและการเตรียมข้อมูลสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ (Vector Embeddings) ช่วยให้ generative AI เพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการเรียกใช้งานข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. Watsonx.Governance เป็นเครื่องมือช่วยจัดการและควบคุมการทำงานของ Generative AI ภายในองค์กรให้มีความโปร่งใสและมีความน่าเชื่อถือ ช่วยประเมินและติดตามผลการทำงานของโมเดล ว่าแม่นยำแค่ไหน (Accuracy) มีการเปลี่ยนแปลง (drift) หรือมีความเอนเอียง (bias) ไปทางไหนบ้าง มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ AI ตามเงื่อนไขแต่ละองค์กรที่กำหนดขึ้น โดยมี dashboard รายงานความเสี่ยงและรายงานผลสรุปการทำงานของโมเดลต่างๆ ช่วยให้องค์กรสามารถควบความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของ generative AI ได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยแพลตฟอร์มจาก IBM Watsonx ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและใช้งาน Generative AI ที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ รองรับการใช้งานในรูปแบบ cloud และ on-premises โดยมีเครื่องมือในการจัดการข้อมูลที่เน้นความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการควบคุมจริยธรรมของ AI ทำให้การตัดสินใจของระบบมีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยใช้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ