เกี่ยวกับเพียวสตอเรจ : เพียวสตอเรจเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน ก่อตั้งในปี ค.ศ.2009 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยี all-flash เพียวสตอเรจได้สร้างนิยามใหม่ของประสบการณ์การจัดเก็บข้อมูลและการเพิ่มขีดความสามารถโดยทำให้การใช้งานและวิธีบริหารจัดการข้อมูลง่ายขึ้น

ทำไมต้องเป็นเพียวสตอเรจ : เพียวสตอเรจช่วยให้คุณเปิดสู่โลกของคลาวด์และยืดหยุ่น ด้วยโมเดล as-a-service ซึ่งง่ายต่อการจัดการข้อมูล
About Pure : Pure Storage is an American publicly traded technology company headquartered in Mountain View, California, United States. It develops all-flash data storage hardware and software products. Pure Storage was founded in 2009. Pure Storage is redefining the storage experience and empowering innovators by simplifying how people consume and interact with data.

Why Pure : Pure Storage helps you embrace the future of cloud and data flexibility with a true, as-a-service model that’s simple to manage and always evergreen.

ข้อมูลในการติดต่อ

บริการ และสินค้า

บริการ และสินค้า

Copyright 2022 The Revenue Department. All Rights reserved.