CU

Non-Stop to Transform Business

COMPUTER UNION CO.,LTD.

คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน

กว่า 40 ปีของคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ที่เริ่มดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor) ไอทีชั้นนำทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
อาทิ IBM, Lenovo, Pure Storage, Commvault, Sangfor, TmaxSoft , Deep Instinct, Moonwalk
ให้กับบริษัทคู่ค้าเพื่อเปิดประตูธุรกิจสู่ยุคดิจิตอล โดยนำเสนอโซลูชันที่มาแรงในยุคนี้อย่าง
Hybrid Cloud, Security Solutoins, Business Analytics & AI & IOT และ Applicatin and Data Modernization
เพื่อเชื่อมโลกธุรกิจยุคเดิมสู่ยุคใหม่ ช่วยให้องค์กรเติบโตก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
พร้อมรับมือกับการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลง

Total IT Solution Provider

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านไอทีครบวงจร ซึ่งแบ่งการบริการออกเป็นกลุ่ม ดังนี้

OUR SOLUTION

บริการของบริษัทคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน เต็มไปด้วยโซลูชั่นที่แก้ปัญหาต่างๆให้หลากหลาย
ความต้องการของลูกค้า เพื่อปรับให้ใช้เทคโนโลยีเข้ากับทุกรูปแบบการดำเนินกิจการ

Blogs

Our IT Vendors