- More about us

We are Computer Union

Company Description & History

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน ถือกำเนิดจากความชอบ ผนวกกับความคิดริเริ่มของ คุณดำหริ ดารกานนท์
ที่เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์ นับเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนี้เป็นรุ่นแรกๆ ของยุคที่เริ่มมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในประเทศไทย
และเติบโตมาจนเป็นบริษัทที่ให้บริการสารสนเทศครบวงจรในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
สอดรับกับคำขวัญของบริษัทที่ว่า “ ทางเลือกอันดับหนึ่งในใจคุณ ”