Technician Support

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มี Service Mind และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานเสาร์ทำงานที่กำหนดของบริษัทได้
 • ผ่านการเกณฑ์หทาร

หน้าที่หลัก :

การสนับสนุนด้านเทคนิคหรืองานบริการด้านเทคนิค บริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้าของตนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์  เครื่องพิมพ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ซึ่งบริการสนับสนุนด้านเทคนิคมักให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ในการแก้ปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปเป็นเหมือนบริการหลังการขาย

 สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ค่าล่วงเวลา
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx