หน้าแรก

Hardware Software

Read More

Events

2020 CU Executive Partner Kick Off
Handle the Change in the Digital Disruption

      

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 ที่ผ่านมา คอมพิวเตอร์ ยูเนี่ยน จัดงาน 2020 CU Executive Partner Kick Off ซึ่งงานนี้ทาง CU จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณ Business Partner เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จทางธุรกิจในปีที่ผ่านมา ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล โดย หัวข้อของงานในครั้งนี้ คือ Handle the Change in the Digital Disruption การบริหารจัดการ

ความเปลี่ยนแปลงในยุคของ Digital Disruption เพื่อให้สามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันและยังคงตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายสำหรับผู้บริหารในการสร้างการยอมรับและความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร เพื่อก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน และได้รับเกียรติจาก คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่

        

บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้มาบรรยายพิเศษในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจาก Business Partner มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากทุกท่านในโอกาสต่อๆ ไปและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้