ดีฟอินสติงต์

       ผลิตภัณฑ์ในการรักษาความปลอดภัย  Deep Instinct – Advanced  Endpoint  Protection  ซึ่งมีบริษัทแม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นนวัตกรรมด้าน Deep Learning หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับ Ransomware ผลมผสานกับระบบการป้องกันมัลแวร์แบบดั้งเดิม ที่กำลังปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์จากกลยุทธ์การโต้ตอบไปสู่กลยุทธ์เชิงป้องกัน

        โดยผลิตภัณฑ์ของ Deep Instinct จะช่วยให้องค์กรสามารถต่อสู้และรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนระบบคอมพิวเตอร์ได้แบบ Real-time โดยอาศัยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ยิ่งมีข้อมูลถูกป้อนไปมากเท่าไร ความสามารถในการตรวจจับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ก็มีมากยิ่งขึ้นเท่านั้น