โซลูชันการเปลี่ยนสาขาธนาคาร

Nautilus Hyosung นำเสนอโซลูชั่นต่างๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงสาขาของธนาคาร

บีทีเอส โซลูชั่นของ Nautilus Hyosung แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

1. โซลูชั่นเกี่ยวกับ Teller ช่วยเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของ Teller และให้อำนวยความความสะดวกสบายแก่ลูกค้า เป็นแบบบริการตนเอง ด้วยความช่วยเหลือจากจากพนักงานธนาคารผ่านวิดีโอ ช่วยให้สาขาของธนาคารสามารถให้บริการหลังเวลาทำการได้

2. โซลูชันธนาคารผ่านวิดีโอ ให้บริการธนาคารแบบอัตโนมัติ มีความช่วยเหลือจากจากพนักงานธนาคารผ่านวิดีโอ สาขาต่างๆ สามารถดำเนินการเป็นธนาคารแบบอัตโนมัติ และลดขนาดสาขาลง ทำให้ธนาคารสามารถขยายขอบเขตการให้บริการได้ โดยค่าใช้จ่ายต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ลูกค้าสามารถใช้บริการธนาคารได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยโซลูชันการธนาคารทางวิดีโอ

3. โซลูชันการจัดการเงินสด ช่วยให้พนักงาน Teller เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดภาระในการจัดการเงินสด ป้องกันความผิดพลาด และลดปริมาณงานลง