เวอร์ชวลไลเซชั่น

เราเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของวีเอ็มแวร์ (VMware)

เวอร์ชวลไลเซชั่น (Virtualization) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtaul Machine หรือ VM) โดยทั่วๆไปแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เซิฟเวอร์ ที่ใช้กันอยู่มักจะไม่ได้ถูกใช้ให้เต็มสมรรถภาพของมัน Virtualization จะนำสมรรถภาพส่วนเกินเหล่านี้มาแบ่งสรรจัดการใช้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการลงทุน  มันจะทำให้คอมพิวเตอร์ และ เซิฟเวอร์ มีความยืดหยุ่น, สามารถปรับแปลงใช้งานได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นด้วยการสร้าง Virtual Machine (VM) หลายๆตัวขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์ หรือ เซิฟเวอร์ หนึ่งตัว โดยที่ VM แต่ละตัวจะแบ่งการใช้งาน CPU, RAM, Hard disk , Network Controller, Port และอื่นๆ  VMแต่ละตัวสามารถรัน ระบบปฏิบัติการ และ โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆกัน และทำงานไปพร้อม ๆ กันได้ เช่น Windows, Linux, Solaris X86  เป็นต้น  

Virtualization ทำให้สามารถลดจำนวนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่จะต้องใช้ได้ โดยการรวมศูนย์การทำงานของระบบ (Server Consolidation), ลดต้นทุนพลังงาน,  เป็นการใช้ทรัพยากรระบบอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการดูแลทั้งระบบด้วย, VM สามารถถูกสร้างขื้นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว, เมื่อคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย หรือลูกค้าต้องการซื้อเครื่องใหม่ที่มีสมรรถภาพสูงขึ้น การเคลื่อนย้าย VM มายังเครื่องใหม่ก็สามารถทำได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ทำให้เกิดการสะดุดในการทำธุรกิจของท่าน

คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน มีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจเรื่อง Virtualization เป็นอย่างสูง สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ, ออกแบบ และ นำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเที่ยงตรง เช่น

  • Server Consolidation and Containment
  • Infrastructure Provisioning
  • Business Continuity
  • Test and Development
  • Enterprise Desktop
  • Legacy Application Re-hosting