เล็กซ์มาร์ก MS510dn

 

MS510dnLexmark MS510dn

 

 

 

 

 

ดาวโหลด : Data-sheet 

MS510dn features

 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  Lexmark MS510dn
 การพิมพ์ 
 หน้าจอ หน้าจอแสดงผลสี LCD ขนาด 6 เซนติเมตร
 ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร (A4) : เร็วสูงสุด3 ขาว-ดำ : 42 แผ่นต่อนาที
 ความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรก ขาว-ดำ : 6.5 วินาที
 ความละเอียดในการพิมพ์ ขาว-ดำ : คุณภาพสี 1200, 1200 x 1200 dpi / คุณภาพสี 4800, 600 x 600 dpi
 หน่วยความจำ หลัก / โปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ ที่มากับเครื่อง: 256 MB / ขยายได้สูงสุด: 1280 MB / Dual Core, 800 MHz
 ฮาร์ดดิสก์  Not Available
 ปริมาณแผ่น ของงานพิมพ์ต่อเดือนที่แนะนา7 1,500 – 14,000 แผ่น
 รองรับปริมาณการพิมพ์ต่อเดือน : ได้สูงถึง5 120,000 แผ่นต่อเดือน
ตลับหมึกโทนเนอร์และอุปกรณ์สิ้นเปลือง2
 ปริมาณตลับหมึกเลเซอร์ (ได้สูงถึง)1 1,500-page cartridge, 5,000-page cartridge, 10,000-page cartridge, 20,000-page cartridge
 จำนวนแผ่นโดยประมาณ ที่สามารถพิมพ์ได้จากตลับลูกดรัม หรือ Imaging Unit: ได้สูงถึง4 60,000 pages, based on 3 average letter/A4-size pages per print job and ~ 5% coverage
 ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ ที่มากับตัวเครื่อง1 6,000-page starter Return Program toner cartridge
ถาดบรรจุกระดาษ
 ถาดบรรจุกระดาษ, สินค้าที่มากับตัวเครื่อง 250-แผ่น ถาดบรรจุกระดาษด้านขาเข้า, 100-แผ่น ถาดใส่กระดาษเอนกประสงค์แบบป้ อนมือ (Multipurpose feeder), 150-แผ่น ถาดบรรจุกระดาษด้านขาออก,
รองรับงานพิมพ์เอกสารแบบ 2 หน้า
 ถาดบรรจุกระดาษ, สินค้าพิเศษสั่งเพิ่มเติม 250-แผ่นถาดบรรจุกระดาษ, 550-แผ่นถาดบรรจุกระดาษ, 550-แผ่นถาดบรรจุกระดาษแบบ Lockable Tray
 รองรับแกรมกระดาษด้านอินพุท: ได้สูงสุด ตามมาตรฐาน: 350 แผ่น ที่แกรมกระดาษ 75 แกรม / รองรับสูงสุด: 2,000 แผ่น ที่แกรมกระดาษ 75 แกรม
 รองรับแกรมกระดาษด้านเอ้าพุท: ได้สูงสุด ตามมาตรฐาน: 150 แผ่น ที่แกรมกระดาษ 75 แกรม / รองรับสูงสุด: 150 แผ่น ที่แกรมกระดาษ 75 แกรม
 ชนิดกระดาษที่รองรับ Refer to the Card Stock & Label Guide, Plain Paper, Envelopes, Card Stock, Paper Labels, Transparencies
 ขนาดกระดาษที่รองรับ A6, Oficio, Universal, Statement, Folio, DL Envelope, A4, 7 3/4 Envelope, 10 Envelope, 9 Envelope, A5, Executive, JIS-B5, Legal, Letter
 ข้อมูลทั่วไป6 
 พอร์ตมาตรฐาน ที่มากับตัวเครื่อง มีพอร์ต Gigabit Ethernet (10/100/1000), มีพอร์ต USB 2.0 Specification Hi- Speed Certified (Type B)
 อุปกรณ์ Wireless ที่สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติม MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless
 ระดับเสียงรบกวนในการพิมพ์, ในขณะที่ใช้งาน Print: 55 dBA
 ข้อกำหนดสภาวะแวดล้อมในการทา งานที่เหมาะสม Temperature: 16 to 32°C, Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Altitude: 0 – 2,896 meters
 การรับประกันสินค้า – กรุณาดูรายละเอียดเงื่อนไข
การรับประกัน
1-Year Exchange Service, Next Business Day
 ขนาด (mm – สูง x กว้าง x ลึก) / น้ำหนัก 263 x 399 x 382 mm / 15.0 กิโลกรัม