เล็กซ์มาร์ก MS415dn

 

MS415dnLexmark MS415dn

 

 

 

 

 

ดาวโหลด : Data-sheet 

MS312dn features

 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  Lexmark MS312dn
 การพิมพ์ 
 หน้าจอ หน้าจอแสดงผลขาวดำ LCD จำนวน 2 บรรทัด
 ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร (A4) : เร็วสูงสุด3 ขาว-ดำ : 33 แผ่นต่อนาที
 ความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรก ขาว-ดำ : 6.5 วินาที
 ความละเอียดในการพิมพ์ ขาว-ดำ: คุณภาพสี 1200, 1200 x 1200 dpi / คุณภาพสี 4800, 600 x 600 dpi
 หน่วยความจำ หลัก / โปรเซสเซอร์ หน่วยความจาที่มากับเครื่อง: 128 MB / ขยายได้สูงสุด: 128 MB / Dual Core, 800 MHz
 ฮาร์ดดิสก์  Not Available
 ปริมาณแผ่น ของงานพิมพ์ต่อเดือนที่แนะนา7 500 – 2,500 แผ่น
 รองรับปริมาณการพิมพ์ต่อเดือน : ได้สูงถึง5 50,000 แผ่นต่อเดือน
ตลับหมึกโทนเนอร์และอุปกรณ์สิ้นเปลือง2
 ปริมาณตลับหมึกเลเซอร์ (ได้สูงถึง)1 1,500-page Cartridge, 5,000-page Black High Yield Cartridge
 จำนวนแผ่นโดยประมาณ ที่สามารถพิมพ์ได้จากตลับลูกดรัม หรือ Imaging Unit: ได้สูงถึง4 60,000 pages, based on 3 average letter/A4-size pages per print job and ~ 5% coverage
 ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ ที่มากับตัวเครื่อง1 1,500-page Return Program Toner Cartridge
ถาดบรรจุกระดาษ
 ถาดบรรจุกระดาษ, สินค้าที่มากับตัวเครื่อง 250-แผ่น ถาดบรรจุกระดาษด้านขาเข้า, 50-แผ่น ถาดใส่กระดาษเอนกประสงค์แบบป้อนมือ (Multipurpose feeder), 150-แผ่น ถาดบรรจุกระดาษด้านขาออก, รองรับงานพิมพ์เอกสารแบบ 2 หน้า
 ถาดบรรจุกระดาษ, สินค้าพิเศษสั่งเพิ่มเติม 250-แผ่นถาดบรรจุกระดาษ, 550-แผ่นถาดบรรจุกระดาษ, 550-แผ่นถาดบรรจุกระดาษแบบ Lockable Tray
 รองรับแกรมกระดาษด้านอินพุท: ได้สูงสุด ตามมาตรฐาน: 300 แผ่น ที่แกรมกระดาษ 75 แกรม / รองรับสูงสุด: 850 แผ่น ที่แกรมกระดาษ 75 แกรม
 รองรับแกรมกระดาษด้านเอ้าพุท: ได้สูงสุด ตามมาตรฐาน: 150 แผ่น ที่แกรมกระดาษ 75 แกรม / รองรับสูงสุด: 150 แผ่น ที่แกรมกระดาษ 75 แกรม
 ชนิดกระดาษที่รองรับ Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.
 ขนาดกระดาษที่รองรับ 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6
 ข้อมูลทั่วไป6 
 พอร์ตมาตรฐาน ที่มากับตัวเครื่อง มีพอร์ต Parallel Port จานวน 1 พอร์ต, USB 2.0 Specification Hi- Speed Certified (Type B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), also works with 1000Base-T
 อุปกรณ์ Wireless ที่สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติม External MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless
 ระดับเสียงรบกวนในการพิมพ์, ในขณะที่ใช้งาน Print: 53 dBA
 ข้อกำหนดสภาวะแวดล้อมในการทา งานที่เหมาะสม Temperature: 16 to 32°C, Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Altitude: 0 – 2,896 metres
 การรับประกันสินค้า – กรุณาดูรายละเอียดเงื่อนไข
การรับประกัน
1-Year Base Warranty Service
 ขนาด (mm – สูง x กว้าง x ลึก) / น้ำหนัก 263 x 399 x 382 mm / 14.0 กิโลกรัม