หมึกพิมพ์เล็กซ์มาร์ก

 

58D3U00

58D3U00 Extra High Yield Return Program Toner Cartridge (55k)

สำหรับรุ่น Lexmark MS823dn , MX722de

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 58D3U00

   ราคา 25,500 บาท  ( ไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

50F3X00 Monochrome Extra High Yield Return Program Toner Cartridge (10k)

สำหรับรุ่น Lexmark MS415dn

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 50F3X00

   ราคา 7,490 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

56F3H0E Monochrome Extra High Yield Return Program Toner Cartridge (15K)
สำหรับรุ่น Lexmark MS521d

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 56F3H0E

   ราคา 10,500 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

56F3H00 Black Ultra High Yield Return Toner Cartridge (15K)
สำหรับรุ่น Lexmark MS521dn

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 56F3H00

   ราคา 10,950 บาท ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

56F3X00 Black Ultra High Yield Return Toner Cartridge (20K)
สำหรับรุ่น Lexmark MS521dn , MX521ade

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 56F3X00

   ราคา 15,900 บาท ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

56F3X00  Black Extra High Yield Corporate Toner Cartridge (20K)
สำหรับรุ่น Lexmark MS521dn/MS521ade

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 56F3X00

   ราคา 15,500 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

708XKE Black Extra High Yield Corporate Cartridge (8k)
สำหรับรุ่น Lexmark CS510

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 708XKE

   ราคา 9,000 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

708XCE Cyan Extra High Yield Corporate Cartridge (4k)
สำหรับรุ่น Lexmark CS510

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 708XCE

   ราคา 7,000 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

708XME Magenta Extra High Yield Corporate Cartridge (4k)
สำหรับรุ่น Lexmark CS510

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 708XME

   ราคา 7,000 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

708XYE Yellow Extra High Yield Corporate Cartridge (4k)
สำหรับรุ่น Lexmark CS510

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 708XYE

   ราคา 7,000 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

70C0Z50 Black & Color Imaging Unit, 40K
สำหรับรุ่น Lexmark CS/CX 310/410/510

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 70C0Z50

   ราคา 9,000 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

Lexmark 78C3XY0 Yellow Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge (5K)

สำหรับรุ่น Lexmark CS622de

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 78C3XY0

   ราคา 7,000 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

Lexmark 78C3XC0 Cyan Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge (5K)

สำหรับรุ่น Lexmark CS622de

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 78C3XC0

   ราคา 7,000 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

Lexmark 78C3XM0 Magenta Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge (5K)

สำหรับรุ่น Lexmark CS622de

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 78C3XM0

   ราคา 7,000 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

Lexmark 78C3XK0 Black Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge (8.5K)

สำหรับรุ่น Lexmark CS622de

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 78C3XK0

   ราคา 9,000 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

Lexmark 78C0ZV0 Black and Color Return Program Imaging Kit (125K)

สำหรับรุ่น Lexmark CS622de

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 78C0ZV0

   ราคา 9,500 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

Lexmark 78C0W00 Waste Toner Bottle (25K)

สำหรับรุ่น Lexmark CS622de

     Laser Toner/Print Cartridge
     รหัสสินค้า: 78C0W00

   ราคา 1,500 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )