แอดแวนเทค

แอดแวนเทค: เป็นพันธมิตรกับ Smart City และโซลูชั่น IoT

Advantech

บริษัท แอดแวนเทค (Advantech) ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2526 เป็นผู้นำด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นแบบฝังตัว (Embedded) และระบบอัตโนมัติที่เชื่อถือได้ แอดแวนเทคมีการบูรณาการระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การให้บริการออกแบบโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนด้านลอจิสติกส์ทั่วโลก โดยทั้งหมดได้รับการสนับสนุนโซลูชัน e-business เบื้องหน้าและเบื้องหลังของอุตสาหกรรม

แอดแวนเทคเคยเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาและผลิตแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพสูง เราร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าของเราเพื่อช่วยในการจัดหาโซลูชั่นที่ครบถ้วนสำหรับแอพพลิเคชันที่หลากหลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อตระหนักถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรของเราในการเปิดใช้ Intelligent Planet Advantech จะยังคงทำงานร่วมกันได้ดีกับเมืองอัจฉริยะ (City Smart) และโซลูชั่น IoT

Advantech 3-Circle

จิม คอลลิน (Jim Collins) ได้เขียนหนังสือของบริษัท ถึงหลักการ Advantech 3-Circle ใช้ “Good to Great” โดยกล่าวว่า ความต้องการความสำเร็จในระยะยาว ควรจะกล่าวถึงหลักการพื้นฐาน 3 ประการอย่างชัดเจนและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในระยะยาว แอดแวนเทคเชื่อมั่นอย่างเต็มที่จากทฤษฎีนี้ ดังนั้นเราจึงปฏิบัติตามกฎดังกล่าวโดยการกำหนดหลักการวงแหวนสามของแอดแวนเทคอย่างชัดเจน