ระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ

คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ขอนำเสนอ “INTELLIGENCE” ระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้าน Building Automation/ Intelligent Buildings ของท่าน

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษา ระบบบริหารจัดการอาคารอัตโนมัติ/อัจฉริยะ (Building Automation System , Intelligent building) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์การใช้พลังงานและสามารถนำไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร อาทิเช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบปรับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมของสำนักงาน หรือ Data Center, ระบบรักษาความปลอดภัย, และระบบลิฟต์และบันใดเลื่อน เป็นต้น ให้ทำงานโดยผ่านการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเลคโทรนิค/อุปกรณ์พ่วง ซึ่งทำงานกับอุปกรณ์ที่ท่านมีอยู่ในปัจจุบัน  การบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างง่ายดาย, มีประสิทธิภาพ และ ความมั่นใจในการทำงานได้อย่างเต็มที่ จากศูนย์ควบคุมกลางภายในอาคารหรือจากการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยจะมีระบบตรวจสอบ และแจ้งเตือนอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องมาที่หน้าจอ, อีเมล หรือ SMS  มาที่โทรศัพท์มือถือ

 

ระบบบริหารจัดการอาคารอัตโนมัติ/อัจฉริยะ มีความเหมาะสมกับองค์กร, ธุรกิจ และ อุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งต้องการควบคุมรายจ่าย/ต้นทุนในการประกอบการ, ความปลอดภัย, ความสะดวกสบายของผู้ใช้อาคาร, และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำเนินงาน ตลอดจนการประหยัดพลังงาน