ระบบคิวออนไลน์

แพลตฟอร์มระบบคิวออนไลน์ที่ทำให้ธุรกิจ สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้นพร้อมระบบจัดการการจอดที่สามารถทำได้ทั้งผ่านเว็บไซต์ และไลน์ เชื่อมกับระบบหน้าเคาน์เตอร์ให้บริการ ฐานข้อมูลลูกค้า และเชื่อมต่อกับแบบฟอร์ม ระบบธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีระบบกล้อง AI เพื่อสามารถดูได้ว่าลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรม เป็นลูกค้าเดิมหรือไม่ หรือเป็นลูกค้า VIP และลูกค้ามีประวัติการทำธุรกรรมแบบไหนบ้าง เพื่อจะได้เสนอบริการเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รองรับบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และพนักงานจะได้ให้บริการเป็นพิเศษ