นอติลุส-เฮียวซอง

นอกจากการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของไอบีเอ็มแล้ว บริษัทฯ ยังได้จำหน่าย และพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศสำหรับธนาคาร  คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของระบบ Self-service และ Retail Banking โดยมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับความต้องการของธนาคารได้รับมาตราฐานสูงสุด

 

สร้างธุรกิจธนาคารสาขารูปแบบใหม่กับนอติลุส เฮียวซอง

กลุ่มผลิตภัณฑ์: 4 ยุทธศาสตร์การเติบโต

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องสำหรับโซลูชันทางการเงิน เราได้ขยายพื้นที่ธุรกิจด้วยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจแต่ละประเภท

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ให้บริการเครื่องเอทีเอ็มเต็มรูปแบบตามมาตรฐานสากล

 

ผลิตภัณฑ์หลัก

หลากหลายโซลูชั่นที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงสาขา ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทได้รับการพัฒนาขึ้นโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจในบริการธนาคารด้วยตนเอง