ซีเคียวไดร์ฟ

ธุรกิจเดินหน้าด้วยระบบสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร มีการทำงานผ่านระบบงานและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากมีการใช้งานและถูกบันทึกไว้บนอุปกรณ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงมากมาย เช่น การสูญหายของข้อมูลจากอุปกรณ์บันทึกเสียหายหรือสูญหาย การจัดเก็บข้อมูลซ้าซ้อน การแชร์เอกสารเพื่อใช้งานร่วมกันภายในหน่วยงานหรือต่างองค์กร รวมไปถึงปัญหาคอมพิวเตอร์ติดไวรัสจากไฟล์ที่แลกเปลี่ยนกันผ่าน Flash Drive หรือ External Hard disk เป็นต้น

อีกทั้งความต้องการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การทางานร่วมกันทั้งในองค์กรและระหว่างองค์กรต้องสามารถทำได้จากทุกที่และทุกเวลา การเข้าถึงข้อมูลจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น อุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน แทปเล็ต เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานไม่หยุดอยู่แค่ในออฟฟิตเท่านั้น การจัดการไฟล์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพขององค์กร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่ขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่ หรือแม้แต่เครื่องมือที่ใช้

Secure Drive ระบบฝากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสาหรับองค์กร (Private Cloud Storage) เพื่อการบริหารจัดการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่กระจายอยู่เป็นจำนวนมากในระบบสารสนเทศขององค์กรให้เป็นระบบแบบรวมศูนย์มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ช่วยลดปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งานในองค์กร ด้วยการออกแบบเพื่อให้ เหมาะกับการใช้งานสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ จึงทำให้ระบบเป็นมิตรกับระบบเครือข่ายภายในองค์กร แต่ยังคงสามารถเข้าถึง ไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้จากทุกแห่ง ทุกเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาได้เกือบทุกประเภท จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์กรที่ประเมินค่าไม่ได้จะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริหารจัดการได้ และยังเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง โดยไม่จำเป็นต้องพกพาอุปกรณ์เพิ่มเติม ทำให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่สะดุด แม้จะไม่อยู่ในออฟฟิต หรือแม้แต่เวลากลางคืน

ทำไมต้อง Secure Drive

Design for Corporate ระบบออกแบบสำหรับการใช้งานภายในองค์กรโดยเฉพาะ เพราะการทำงานส่วนใหญ่อยู่ภายในออฟฟิต ไฟล์ข้อมูลจึงมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนอยู่ภายในเครือข่ายขององค์กรเป็นหลัก Secure Drive จึงติดตั้งระบบและจัดเก็บข้อมูลไว้ภายในองค์กร ในลักษณะ Private Cloud Storage ซึ่งช่วยขจัดปัญหาการใช้งานระบบแบบ Public Cloud Storage ซึ่งจะต้องส่งข้อมูลออกไปภายนอกองค์กรผ่านอินเตอร์เน็ท ทำให้เสียแบนด์วิธเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่าข้อมูลของบริษทจะไม่รั่วไหลไปภายนอกองค์กร และยังสามารถจัดการไฟล์เหล่านั้นต่อได้ แม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพนักงานในองค์กร

Simply Management ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผ้ใช้ได้อย่างสะดวกผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ได้เองอย่างอิสระ หรือการทางานร่วมกับระบบบัญชีผู้ใช้เดิมที่มีอยู่ในองค์กร (LDAP, Active Directory) นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดพื้นที่จัดเก็บให้กับผ้ใช้ได้ไม่จำกัด และเพิ่มเติมได้ในอนาคตหากขนาดพื้นที่เดิมไม่เพียงพอ Secure Data เอกสารสำคัญของคุณจะถูกซิงโครไนซ์จากคอมพิวเตอร์ โดยการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล และจัดเก็บอยู่บนระบบที่มีความปลอดภัยสูง มีการสแกนไวรัสก่อนการจัดเก็บ และทันทีที่คุณปรับปรุงแก้ไขไฟล์ ระบบก็จะปรับปรุงไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ทันทีเช่นกัน แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะเสียหาย หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลสูญหาย แต่ไฟล์สำคัญของคุณจะไม่สูญหายไปพร้อมกับอุปกรณ์

Access your Files from Everywhere ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พกคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลไว้กับตัว แต่ก็ยังสามารถเข้าถึงงานของคุณได้จากทุกที่ ผ่านอุปกรณ์อื่นๆของคุณ เช่น สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณ ทำให้งานยังคงเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง แม้คุณกาลังเดินทาง ทานข้าวหรือพักร้อน โดยสามารถรีวิวไฟล์เอกสารต่างๆได้จากอุปกรณ์พกพาโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มหรือหากต้องการปรับปรุงแก้ไขก็สามารถดาวน์โหลดมาทำการปรับปรุงและอัพโหลดไปจัดเก็บได้อีกด้วย

Smart Collaboration ไม่จำเป็นว่าทีมงานจะต้องอยู่ร่วมกัน คุณสามารถแชร์เอกสารร่วมกันภายในทีมงานของคุณ โดยสามารถกาหนดสิทธ์ิผู้ที่ได้รับแชร์ให้เรียกดู แก้ไข หรือลบไฟล์ได้ อีกทั้งยังสามารถกาหนดพาสเวิร์ดของการแชร์ไฟล์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึง และกาหนดวันหมดอายุของการแชร์ไฟล์ ทำให้เอกสารล่าสุดที่ได้ร่วมกันปรับปรุงอยู่บนไฟล์เดียวกัน ไม่เกิดความซ้า ซ้อน นอกจากนั้นยังสามารถเรียกไฟล์ที่มีการปรับปรุงก่อนหน้ากลับมาใช้งาน ย้อนหลังได้ถึง 6 เวอรชั่น (Version Control) จึงช่วยทาให้การทางานของทีมมีประสิทธิภาพ และข้อมูลยังคงอยู่ภายในหน่วยงาน แม้จะมีการปรับเปลี่ยนทีมงานก็ตาม

Ready for Change เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงในองค์กรเช่น มีการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน พนักงานมีการโยกย้ายแผนก หรือพนักงานลาออก คุณก็สามารถถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ โยกย้ายสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ลบชื่อผู้ใช้พร้อมข้อมูลที่จัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอรได้จากส่วนกลางช่วยให้การทำงานมีความต่อเนื่องไม่สะดุด และช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลออกไปยังภายนอก จากอุปกรณ์ที่เลิกใช้งานด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการข้อมูลให้กับองค์กร

  • ทำให้การจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่จำนวนมากที่กระจายกันอยู่ในองค์กรเป็นเรื่องสะดวกและควบคุมได้

  • ช่วยให้การบริหารจัดการไฟล์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด

  • สามารถลดปัญหาเรื่องความซ้าซ้อนของข้อมูล

  • เพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากการขโมยข้อมูล หรือการสูญหายของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

  • สามารถแก้ปัญหาในการจัดการสารอง และโอนย้ายข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ต้องทำการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในการเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

  • ช่วยป้องกันปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่ไปสู่คอมพิวเตอร์อื่นๆ จากการถ่ายโอนข้อมูลด้วยอุปกรณ์เช่น Flash Drive หรือ External Hard Disk

Description
Standard
Business
Enterprise
Form Factor 1U 1U, 4 Bays 2U, 8 Bays
Memory 4 GB 8 GB 16 TB
Capacity 8 TB 16 TB 16 TB
Usable Capacity 4 TB mirror 12 TB RAID 5 12 TB RAID 5
Network 2 x Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet
LDAP / Active directory integration n/a YES YES
Sharing expired data n/a YES YES
Encrypted Storage n/a YES YES
File Sharing Password Protection n/a YES YES
File Edit Permission n/a YES YES
Language TH/EN TH/EN TH/EN
Client – Oparating System Supported Windows XP, 7, 8, 8.1, 2008/2012 Server
MAC OS X 10.4.1 or Later
Linux
iOS, Android
Web Browser Supported Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox

ดาวน์โหลด : Data-sheet 

ติดต่อเรา

โทร. 0-2311-6881 เบอร์ต่อ 7233 เเละเบอร์โทร 08-8802-4446