หน่วยงานธุรกิจ

Distributor

ผู้จัดจำหน่าย
DISTRIBUTOR

System Integrator

บริการออกแบบและวางระบบ
SYSTEM INTEGRATION

Service

บริการหลังการขาย
SERVICE

e-Commerce

ขายของออนไลน์
E-COMMERCE