เกี่ยวกับเรา

คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน

Computer Union

บริษัทคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน โดยถือกำเนิดจากความชอบ ผนวกกับความคิดริเริ่มของ คุณดำหริ ดารกานนท์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์ จึงจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานภายในองค์กร พร้อมทั้งจัดจำหน่ายและให้บริการต่อองค์กรต่างๆ ภายนอกด้วย

เรานับเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนี้เป็นรุ่นแรกๆ ของยุคที่เริ่มมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในประเทศไทยและเติบโตมาจนเป็นบริษัทที่ให้บริการสารสนเทศครบวงจรในปัจจุบัน

 

คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน เริ่มก่อตั้ง

ใน พ.ศ.2525 บริษัทคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด เริ่มก่อตั้งด้วยทุนจะเบียน 10 ล้านบาท โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการขาย และให้บริการลูกค้าจนทำให้ประสบความสำเร็จด้วยยอดขายมากกว่าปีละ 3,000 ล้านบาท ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากองค์กรใหญ่ๆ กว่า 500 องค์กร ที่ใช้บริการของเรามาจนถึงปัจจุบัน

จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 41 ปี ทำให้ บริษัทคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด มั่นใจว่า เรามีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งสินค้าที่ครบถ้วนหลากหลาย มีคุณภาพสูง พร้อมทีมงานคุณภาพ ที่พร้อมจะให้บริการท่านอย่างครบวงจร โดยท่านจะได้รับการบริการที่รวดเร็ว และทั่วถึงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จากศูนย์บริการ 34 แห่งทั่วประเทศของเรา เพื่อให้ท่านเกิดความพอใจสูงสุด บนพื้นฐานของจริยธรรมของกลุ่มสหยูเนี่ยน คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

นอกจากนั้น บริษัทคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด ยังได้พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานกว่า 400 คน เพื่อให้ทันต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ใหม่ๆ พร้อมทั้งรักษาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าสอดรับกับคำขวัญของบริษัทที่ว่า “ ทางเลือกอันดับหนึ่งในใจคุณ

Total IT Solution Provider

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสารสนเทศครบวงจร ซึ่งแบ่งการบริการออกเป็นกลุ่มดังนี้

1. Hardware Distribution
แผนก System & Technology Group หรือ STG จำหน่าย Hardware ของไอบีเอ็ม และเป็นคู่ค้ากับบริษัท ไอบีเอ็ม (IBM Business Partner) ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ IBM System p และ IBM System Storage เน้นนโยบายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแบบครบวงจร โดยทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการให้บริการ โดยได้รับ Certificate เป็นจานวนถึง 45 ใบ จาก IBM ซึ่งเป็นหลักประกันในเรื่องคุณภาพของทีมงาน ที่จะคอยให้คำแนะนาแก่ลูกค้า ตลอดจนถึงการให้คำปรึกษาในการวางระบบคอมพิวเตอร์ การทดสอบระบบ การติดตั้งระบบ รวมไปถึงการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งในปัจจุบันยังได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทไอบีเอ็มให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม IBM Authorized Education Center

2. Software Distribution
บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งทีมซอฟท์แวร์ เพื่อรองรับความต้องการทางด้าน IT ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น แรกเริ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทไอบีเอ็มในการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย IBM Software ในปี พ.ศ. 2542 เพื่อความเป็นหนึ่งในด้านการเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในสินค้าซอฟท์แวร์ ไอบีเอ็ม บริษัทฯ จึงได้ส่งบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจนได้รับ IBM Certification รับรองความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์

3. System Integration
ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ จัดจำหน่ายสินค้าสารสนเทศ บริการออกแบบติดตั้งระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร รวมถึงการพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า โดยจัดจำหน่ายสินค้าสารสนเทศทั่วไป และสินค้าสำหรับธุรกิจธนาคาร

4. Maintenance Service
บริการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง งานบริการหลังการขายของบริษัทฯ บริการ Outsourcing IT ให้บริการเครื่องเช่า และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์มีศูนย์บริการอยู่ 34 แห่ง ทั่วประเทศ

 

About us