หน้าแรก

 

Hardware

 

 

Software

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

News

CU NEWS ฉบับที่ 17 นี้ มอบทางเลือกสูงสุดแก่องค์กรของคุณด้วย IBM Cloud (ตอนที่ 1)

ปัจจุบันผู้ใช้บริการคลาวด์มีทางเลือกมากมายในด้านของเทคโนโลยี การบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายซึ่งในแต่ละองค์กรก็มีนโยบายแตกต่างกันไปการจะหาผู้ให้บริการคลาวด์ที่ตอบโจทย์ทุกด้าน จึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากสำหรับผู้ใช้งานคลาวด์ในปัจจุบัน นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ยังมีผู้ให้บริการที่สามารถตอบโจทย์ทังหมดได้

Read More

Events

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนา “Data Management Solution for Modern IT Data Center” ร่วมกับผลิตภัณฑ์ HP และ CommVault

 

Read More

 

Must See Places In Paris