หน้าแรก

 

  Hardware Software   
           
   
           
  ThaiWPS  

News

CU NEWS ฉบับที่ 22 IBM Watson : Enterprise innovation in the cognitive era

IBM Watson ถูกพัฒนาตามแนวทางของ Cognitive Computing สามารถตอบโจทย์ความต้องการของการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ โดยเข้าใจในข้อมูลประเภทต่างๆได้ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและเข้าใจความหมาย ตลอดจนเรียนรู้และจดจำข้อมูล 

Read More

Events

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2018 ที่ผ่านมา คอมพิวเตอร์ ยูเนี่ยน ร่วมกับ IBM Lab Services จัดงาน  PowerAI Workshop ณ อาคารสหยูเนี่ยน ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 และได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.พีรพล เวทีกูล อาจารย์จากคณะวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาบรรยายพิเศษเรื่อง “Case Studies of Intelligent Video Analytics and Prediction Model on PowerAI” ในเนื้อหาของการบรรยาย ได้กล่าวถึงว่า อะไรคือ AI ซึ่งจะมีการอธิบายเกี่ยวกับคำว่า Deep Learning และ Machine Learning ให้เข้าใจได้ง่าย และเห็นภาพได้ชัดเจน โดยมีการยกตัวอย่างการนำไปใช้งานจริงในลักษณะต่างๆ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ที่สำคัญยังมีการนำผลที่ได้จากการทดสอบใช้งานจริง บนแพลตฟอร์มของ IBM ที่เรียกว่า PowerAI ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานเกี่ยวกับ Machine Learning และ Deep Learning โดยเฉพาะ ว่าสามารถใช้งานร่วมกับการพัฒนางานวิจัย หรือสนับสนุนการพัฒนาในเรื่องของ Machine Learning ได้ดีอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานเครื่องที่เป็น Intel processor ทั่วไป ที่มีการใช้งานอยู่แล้วภายใน Lab ของทางมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ที่สำคัญคือช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการเทรนนิ่ง มีผลทำให้การพัฒนางานวิจัยหรือการพัฒนาในเรื่องของ Machine Learning สำเร็จได้เร็วขึ้นมาก

 

Read More

 

Must See Places In Paris