หน้าแรก

 

  Hardware Software   
           
   
           
   
           
   
           
  ThaiWPS  

News

CU NEWS ฉบับที่ 22 IBM Watson : Enterprise innovation in the cognitive era

IBM Watson ถูกพัฒนาตามแนวทางของ Cognitive Computing สามารถตอบโจทย์ความต้องการของการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ โดยเข้าใจในข้อมูลประเภทต่างๆได้ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและเข้าใจความหมาย ตลอดจนเรียนรู้และจดจำข้อมูล 

Read More

Events

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนา “Data Management Solution for Modern IT Data Center” ร่วมกับผลิตภัณฑ์ HP และ CommVault

 

Read More

 

Must See Places In Paris