ไอบีเอ็มซอฟต์แวร์

Software

Cloud & Smarter Infrastructure 
โซลูชั่น Cloud & Smarter Infrastructure ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ Tivoli เช่นเดียวกับ Maximo, Netcool, TRIRIGA, Endpoint Manager และซอฟต์แวร์การจัดการบริการ SmartCloud ช่วยให้องค์กรทุกขนาดและอุตสาหกรรมทำงานได้อย่างชาญฉลาด มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ คล่องตัวมากขึ้น

Business Analytics
ช่วยให้องค์กรของคุณเข้าใจ คาดการณ์ และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ธุรกิจครบวงจรจาก IBM (Cognos, SPSS, OpenPages, Algorithmics และ Varicent) มีความสามารถมากมายซึ่งช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเกินความคาดหมาย ด้วยมาตรฐานที่เปิดกว้าง ผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจจากไอบีเอ็มสามารถนำมาใช้อย่างอิสระกับผลิตภัณฑ์อื่น และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในวงกว้างเพื่อความท้าทายทางธุรกิจที่สำคัญ

Security Systems Software
ตอบสนองความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่มากขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน ไอบีเอ็มได้สร้างฝ่ายระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกลยุทธ์อันชาญฉลาด ประยุกต์ใช้การบูรณาการและความเชี่ยวชาญซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ “ลงล็อก” กับวิธีการแบบดั้งเดิม

IBM Industry Solutions Software
ทำไมต้องใช้ซอฟต์แวร์โซลูชั่นด้านอุตสาหกรรมจากไอบีเอ็ม? – ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับใช้โซลูชั่นทางธุรกิจได้เร็วขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความเสี่ยงและต้นทุนลง