ดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีระดับองค์กรโดยเฉพาะ เช่น Server, Storage, Network, Converged System, บริการลูกค้า และซอฟต์แวร์ ตลอดจนแพลตฟอร์มไอทีในด้านต่างๆ ซึ่งหมายรวมถึง ระบบประมวลผลแบบแบ่งปันทรัพยากรผ่านเครือข่าย (คลาวด์) HP สนับสนุนองค์กรธุรกิจให้ สามารถใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไอทีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังนำเสนอบริการจากหน่วยงาน Enterprise Services ที่ช่วยให้การออกแบบ พัฒนา และดำเนินงาน ของสภาพแวดล้อมแบบผสมหรือไฮบริด เป็นไปอย่างง่ายดาย ทั้งยังช่วยให้ลูกค้าสามารถ ผนวกรวมรูปแบบการใช้งานคลาวด์และระบบดั้งเดิมให้ทำงานร่วมกันได้ และยังช่วยเพิ่มการตอบ แทนจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างสูงสุดอีกด้วย

 

 


website counter