ทีแม็กซ์ซอฟท์

 

ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ RDBMS ที่ชื่อว่า TIBERO สัญชาติเกาหลี เป็นโปรแกรมที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารและจัดการฐานข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และมีปรสิทธิภาพ

  • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ไม่มีความยุ่งยากในการเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลจากยี่ห้ออื่นมาเป็น TIBERO
  • ราคาประหยัดในแง่ของ TIBERO License และคุ้มค่า TCO
  • เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ TIBERO แทนที่ Oracle ในการรันบนแอพพลิเคชันเพื่อประมวลผลธุรกรรมสำหรับการตัดสินใจวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
  • TIBERO สนับสนุนการจัดการกลุ่มข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้อย่างดีFREE TRIAL 30 Days:

website counter