ติดต่อเรา

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

 

สำนักงานใหญ่

ตึกสหยูเนี่ยน 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทร: (+662)311-6881 Ext. 7151, 7158
แฟกซ์: (+662) 311 – 6889

เว็บไซต์: http://www.cu.co.th/distributor
อีเมล: cu_mkt@cu.co.th

ต้องการให้เราช่วยด้านใด ?

Hit Web Stats