ซิสโก้เป็นผู้นำด้านไอทีชั้นนำของโลก ที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้บริษัทต่างๆ ในวันพรุ่งนี้ โดยพิสูจน์ว่าสิ่งอัศจรรย์ที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายของซิสโก้ก่อนหน้านี้ ซิสโก้เราคือการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าเป็นเวลานานโดยการทำงานร่วมกันในการระบุความต้องการของลูกค้า และจัดเตรียมโซลูชันที่สนับสนุนความสำเร็จของลูกค้า