คอมม์วอลท์

ผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์สำรองและกู้คืนข้อมูลสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งถูกจัดเป็นอันดับ 1 โดยบริษัท การ์ทเนอร์ อิงค์ (Gartner, Inc.) ในรายงานเมจิกควอแดรนท์ฉบับล่าสุดเดือนมิถุนายน 2559 ในสถานะความเป็นผู้นำด้านการปฎิบัติการ ดำเนินการ และการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสมบูรณ์

ปัจจุบันข้อมูลภายในองค์กรไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว ทำให้การสำรองข้อมูล และการกู้คืนจึงต้องครอบคลุมข้อมูลจากทุกแหล่งกำเนิดข้อมูล  ข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ และต้องสามารถสำรองไปยังที่เก็บข้อมูลที่หลากหลาย ตลอดจนสนับสนุนวิธิการสำรองที่แตกต่างตั้งแต่การทำ snapshot จนถึงแบบ streaming ใช้คอมโวลต์ (CommVault) ท่านสามารถใช้เพียงเครื่องมือเดียวในการทำการสำรองข้อมูลอย่างอัตโนมัติ และครอบคลุมข้อมูลที่อยู่ endpoint, physical server, virtualization server โดยสามารถสำรองข้อมูลที่เป็น file, application หรือ database  และสำรองข้อมูลไปยังที่เก็บข้อมูลที่หลากหลายยี่ห้อ และชนิดได้ ไม่ว่าจะเป็น disk, tape หรือ cloud อีกทั้งยังสนับสนุนวิธิการสำรองที่แตกต่างตั้งแต่การทำ snapshot จนถึงแบบ streaming ได้ ซึ่งทำให้ท่านไม่มีข้อจำกัด (unlock) ในการเลือกใช้ IT infrastructure ต่างๆภายในองค์กรของท่าน ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้

Delivering Value with End-to-end, Modern Data and Information Management

Get your arms around storage and information

 • Capacity planning
 • Stale information
 • White Space
 • Contraband
 • Data Trending
Touch data once, eliminate redundancy

 • Policy driven
 • Migrate
 • Archive
 • Dedupe
 • Transmit
Rapid recovery & risk mitigation

 • DR
 • Content Index
 • eDiscovery
 • Compliance
 • Search
 • User Driven
Secure & protect all of your enterprise data

 • Compliance
 • Archive
 • Replicate
 • Backup
 • Remote Office to Data Center