หมึกพิมพ์เล็กซ์มาร์ก

 

50F3X00 Monochrome Extra High Yield Return Program Toner Cartridge (10k)

สำหรับรุ่น Lexmark MS415dn

     Laser Toner/Print Cartridge
    รหัสสินค้า: 50F3X00

   ราคา 7,500 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

56F3H0E Monochrome Extra High Yield Return Program Toner Cartridge (15K)
สำหรับรุ่น Lexmark MS521d

     Laser Toner/Print Cartridge
    รหัสสินค้า: 56F3H0E

   ราคา 10,500 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

56F3X00 Black Ultra High Yield Return Toner Cartridge (20K)
สำหรับรุ่น Lexmark MS521dn

     Laser Toner/Print Cartridge
    รหัสสินค้า: 56F3X00

   ราคา 14,500 บาท  ( ไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

56F1X0E  Black Extra High Yield Corporate Toner Cartridge (20K)
สำหรับรุ่น Lexmark MS521dn/MS521ade

     Laser Toner/Print Cartridge
    รหัสสินค้า: 56F3X0E

   ราคา 15,500 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

708XKE Black Extra High yield Corporate Toner Cartridge, 8K
สำหรับรุ่น Lexmark CS510

     Laser Toner/Print Cartridge
    รหัสสินค้า: 708XKE

   ราคา 9,000 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

708XCE Cyan Extra High yield Corporate Toner Cartridge, 4K
สำหรับรุ่น Lexmark CS510

     Laser Toner/Print Cartridge
    รหัสสินค้า: 708XCE

   ราคา 7,000 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

708XME Magenta Extra High yield Corporate Toner Cartridge, 4K
สำหรับรุ่น Lexmark CS510

     Laser Toner/Print Cartridge
    รหัสสินค้า: 708XME

   ราคา 7,000 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

708XYE Yellow Extra High yield Corporate Toner Cartridge, 4K
สำหรับรุ่น Lexmark CS510

     Laser Toner/Print Cartridge
    รหัสสินค้า: 708XYE

   ราคา 7,000 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )

 

70C0Z50 Black & Color Imaging Unit, 40K
สำหรับรุ่น Lexmark CS/CX 310/410/510

     Laser Toner/Print Cartridge
    รหัสสินค้า: 70C0Z50

   ราคา 9,000 บาท  ( รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% )