อัตราการกู้ข้อมูล

 084-438-9848
                                                                        หรือโทร 0-2311-6881 ต่อ 7202
อัตรากู้ข้อมูล

1. Notebook and PC

Media
Capacity

Initial Charge
(Bath)

Software
(Bath)
Hardware
(Bath)
Windows

IDE, SATA
(1.8″, 2.5″, 3.5″)

 
<
400 GB
3,000
7,000
401 GB
500 GB
4,000
8,000
501 GB
1 TB
5,000
9,000
1.1 TB
1.5TB
6,000
12,000
1.6 TB
2 TB
7,000
15,000
2.1 TB
3 TB
8,000
23,000
3.1 TB
4 TB
9,000
28,000
MAC

LINUX

SSD

Capacity
Initial Charge
(Bath)
 
Software or Hardware
(Bath)
 
<
400 GB
7,000
401 GB
500 GB
8,000
501 GB
1 TB
9,000
1.1 TB
1.5 TB
12,000
1.6 TB
2 TB
15,000
2.1 TB
3 TB
23,000
3.1 TB
4 TB
28,000
Handy Drive

Memory Card

 
<
8 GB
1,500
8.1 GB
16 GB
2,000
16.1 GB
32 GB
3,000
32.1 GB
64 GB
5,000 
 
>
64 GB
CALL

2. Server (No Raid/Raid) and  External driver (Raid)

Media
Capacity
  
Initial Charge
(Bath)
Cost per Unit
(Bath)
SCSI, IDE, SATA  
<
400 GB
2,500
7,000
401 GB
500 GB
2,500
8,000
501 GB
1 TB
2,500
9,000
1.1 TB
 1.5 TB
2,500
12,000
1.6 TB
2 TB
2,500
15,000
  > 2 TB 2,500 CALL

Express
Data Recovery 

Initial Charge (Bath)
CALL