ห้องกู้ข้อมูลคลีนรูม

ห้องคลีนรูมสำหรับกู้ข้อมูลแบบฮาร์ดแวร์

 

อุปกรณ์ข้อมูลโดยเฉพาะ Hard disk ประกอบด้วยจานแม่เหล็กที่ประกอบอย่างมิดชิดในกล่องอลูมิเนียมผนึกไว้เป็นอย่างดี มีความเสี่ยงสูงในการกู้ข้อมูลในห้องที่มีฝุ่นหรือแม้แต่ความชื้นบริษัทของเราเป็นบริษัทเพียงไม่กี่แห่งในเอเชียที่ให้บริการกู้ข้อมูลผ่านห้องคลีนรูม (Clean Room) หรือ “ห้องสะอาด”

ห้องคลีนรูมเป็นห้องที่มีการปิดมิดชิด มีการควบคุมมลสารในอากาศให้น้อยที่สุด เพื่อให้มีความสะอาดเป็นไปตามระดับมาตรฐานความสะอาด และมีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความแตกต่างของความดันตามที่ต้องการ

โดยทั่วไปมลสารหรืออนุภาคในอากาศ ประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีชีวิต (เชื้อจุลชีพต่างๆ) และอนุภาคที่ไม่มีชีวิต (ผง ฝุ่น) ห้องสะอาดทางชีววิทยา อุตสาหกรรมยาหรือโรงพยาบาล จะเน้นการควบคุมหรือป้องกันพวกเชื้อจุลชีพ ส่วนห้องสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ที่ต้องการความ สะอาดมากจะเน้นการควบคุมทั้งอนุภาคที่มีชีวิตและอนุภาคที่ไม่มีชีวิต เครื่องมือสำคัญในการ ควบคุมปริมาณอนุภาคใน Clean Room คือ แผ่นกรองอากาศชนิด HEPA (High Efficiency Particulate Air) ซึ่งสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอนได้มีประสิทธิภาพถึง 99.97%

 

การกู้ข้อมูลในห้องคลีนรูม ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการกู้ข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์มากที่สุดเพราะ Hard disk ไม่สามารถเปิดฝาซ่อมได้ในสภาพแวดล้อมทั่วไปที่มีฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่ในอากาศ และเหตุนี้เองจึงเป็นคำตอบว่าการใช้ Software กู้ข้อมูลเองมีความเสี่ยงสูงเมื่อเทียบกับการกู้ข้อมูลในห้องคลีนรูม นอกจากหลีกเลี่ยงความเสียหายของข้อมูลจากฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้ว Clean Room ยังช่วยป้องกันความชื้น และไฟฟ้าสถิตที่สามารถทำลายหัวอ่านที่บอบบางและละเอียดอ่อนมากอีกด้วย ซึ่งเหล่านี้คือบทบาทสำคัญของ Clean Room ที่มีอยู่ในศูนย์บริการกู้ข้อมูลอันดับ 1 ของ ศูนย์กู้ข้อมูล i-CU DATA RECOVERY” เท่านั้น

 

ปรึกษาฟรี  Hotline ! : 084-438-9848
หรือโทร 0-2311-6881 ต่อ 7202