การเตรียมตัวก่อนส่งกู้ข้อมูล

ด้วยกระบวนการกู้ข้อมูลตามขั้นตอนมาตรฐาน  ในห้องปลอดฝุ่น Class 100

กู้ข้อมูลฮาร์ดดิกส์

ขั้นตอนที่ 1. DIAGNOSTIC

อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นประเภท HARDDISK หรือ MEDIA ประเภทอื่นๆ ต้องถูกวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ข้อมูลหายก่อนดำเนินการใดๆ เพื่อกู้ข้อมูลได้ถูกต้องและสมบูรณ์ซึ่งหากเจ้าของข้อมูลไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในสาเหตุของปัญหาที่ข้อมูลหาย ทางศูนย์ i-CU Data Recovery Center จะทำการ PRETEST ด้วยเครื่องมือพิเศษในห้องปลอดฝุ่นเพื่อให้ทราบเบื้องต้นว่า ข้อมูลหายจากสาเหตุทาง SOFTWARE หรือ HARDWARE ซึ่งจะสามารถดำเนินการกู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และข้อมูลที่กู้ขึ้นมาได้สมบูรณ์มากที่สุด

ปัญหาจาก SOFTWARE ได้แก่

  • DELETED
  • FORMAT
  • OVER WRITE
  • VIRUS

ปัญหาจาก HARDWARE ได้แก่

  • NOT SPIN
  • BAD SECTOR
  • NOT DETECT
  • KNOCKING SOUND
  • SHORT CIRCUIT
  • ตกน้ำ ไฟไหม้

ปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะมีกรรมวิธีการกู้ข้อมูลที่มีความเหมาะสมแตกต่างกันออกไป ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษและผู้เชี่ยวชาญในห้อง LAB เท่านั้น โดยถ้าหากความเสียหายได้รับการวิเคราะห์ปัญหาผิดๆ วิธีการกู้ข้อมูลก็จะผิดไปด้วย และนั่นคือโอกาศเสี่ยงที่จะทำให้ข้อมูลหายถาวร

ขั้นตอนที่ 2. REPAIR HARDWARE

หากเป็นปัญหาจาก HARDWARE ภายใน HARDDISK นั้น ทางศูนย์  i-CU Data Recovery Center จะดำเนินการ REPAIR โดยการเปิด SEAL หรือ COVER ของ HARDDISK ออกเพื่อแก้ไขซึ่งจะต้องปฏิบัติงานภายในห้องปลอดฝุ่นที่ได้มาตรฐานหรือเรียกว่าห้องคลีนรูมเท่านั้น    เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ภายในของ HARDDISK โดยเฉพาะหัวอ่านและเพื่อให้ HARDDISK สามารถทำงานได้เป็นปกติอย่างปลอดภัย ก่อนการกู้ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป ซึ่งเราจะขออนุมัติจากลูกค้าก่อนทำการเปิดซีลทุกครั้ง เนื่องจากการเปิดซีลอาจทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

ขั้นตอนที่ 3.RECOVERY PROCESS

ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับกระบวนการกู้ข้อมูล คือการ RECOVERY DATA ที่ทางศูนย์  i-CU Data Recovery Center มีขั้นตอนพิเศษที่สามารถรักษา HARDDISK ต้นฉบับไว้อย่างดีที่สุดโดยหลีกเลี่ยงที่จะกระทำซ้ำๆ ต่อ HARDDISK ต้นฉบับ ซึ่งอาจทำให้ต้นฉบับของลูกค้าได้รับความเสียหายมากขึ้นและนั่นคือหัวใจของผู้ให้บริการกู้ข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญและแตกต่างจากการกู้ข้อมูลโดยทั่วไป เพราะบ่อยครั้งที่การกู้ข้อมูลจะต้องอาศัยการทำซ้ำๆ อย่างเหมาะสมโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงเท่านั้นรวมถึงความพร้อมของเครื่องมือพิเศษหลายประเภท และ SOFTWARE พิเศษโดยเฉพาะ สำหรับกระบวนการที่มีความแตกต่างกันของแต่ละสาเหตุข้อมูลหายเพื่อให้ข้อมูลถูกนำกลับขึ้นมาอย่างสมบูรณ์มากที่สุดสำหรับผู้รับบริการ

เชื่อมันในบริการของเรา ด้วยประสบการณ์กู้ข้อมูลกว่า 11 ปี

 

ปรึกษาฟรี  Hotline ! : 084-438-9848
หรือโทร 0-2311-6881 ต่อ 7202